DEN-ON CO., LTD

Công ty Nhật Bản DIC (Den-on) được thành lập ngày 19 Tháng 9 năm 1963. DIC chuyên nghiên cứu và phát triển sản xuất hàn công nghiệp điện tử và công nghệ desoldering. DIC BGA Rework RD-500III và các thế hệ máy tiếp theo là những dòng máy bán chạy nhất hiện nay. Doanh nghiệpHapoin và DIC (Den-on)  luôn duy trì mối quan hệ đối tác thân thiết làm việc lâu dài, chặt chẽ và bền vững.

DIC