ETAC Kusumoto Kasei Co., Ltd.

Được thành lập vào năm 1926, các sản phẩm chính cho ETAC thiết bị mô phỏng môi trường như nhiệt độ và độ ẩm hộp, vv, ETAC được thành lập chi nhánh công ty trong mối quan hệ chặt chẽ với Hapoin tại Côn Sơn, trở thành đối tác hợp tác tốt. ETAC Trung Quốc đại lý khu vực doanh nghiệp Thượng Hải Hapoin.

ETAC