Harima Hóa chất Group Co, Ltd

Harima Halima dán sản xuất hàn, dây hàn, như vật liệu hàn, hiệu suất sản phẩm tuyệt vời, .HARIMA Halima chi phí-hiệu quả ở Thượng Hải Hapoin doanh nghiệp trong nhiều năm qua hai bên có chiều sâu hợp tác.

Harima