KIC

Nhiệt độ thử thương hiệu từ Hoa Kỳ, KIC là một quá trình thông qua đo lường, tự động hóa và công nghệ quy trình để tối ưu hóa các công ty công nghệ thông minh Acres lò, KIC nhiệt độ thử nghiệm hàng loạt, với vùng nhiệt độ thử nghiệm khả năng mở rộng đa kênh.

KIC Đối tác của Hapoin