Tập đoàn KOKI TEC

KOKI TEC là một nhà sản xuất hàng đầu của hàn chọn lọc, thiết bị hàn chọn lọc các đại lý ở Trung Quốc, Heng Peng, sự hợp tác của một số dự án hàn chọn lọc thầu đa quốc gia và trong ngành công nghiệp có được một tốt danh tiếng.

KOKITEC