MK Electronics Co., Ltd.

Công ty thương mại MK được thành lập vào năm 1988 tại Ibarakiken, Nhật Bản. MK chuyên sản xuất thiết bị gia công dây cáp, đã và đang hợp tác với HAPOIN để cung cấp cho khách hàng tại khu vực Trung Quốc các thiết bị gia công dây cáp đẳng cấp thế giới ví dụ như ZOUKEN, ABISOFIX, MK, MK-NTU.

MK