Minebea Minebea

Minebea -NMB như thu nhỏ đầu tiên của Nhật Bản, có đường kính nhỏ mang bóng nhà sản xuất chuyên nghiệp được thành lập vào năm 1951 như một cơ sở để từng bước mở rộng để gia công, lĩnh vực chế biến thiết bị điện tử. Kể từ khi công ty bắt đầu vào năm 1973 để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh bên ngoài Nhật Bản tại Singapore, Châu Á-trung tâm mở rộng cơ sở sản xuất.

MINEBEA Đối tác của Hapoin