RHESCA (Nhật Bản)

RHESCA được thành lập vào tháng 6 năm 1955, được đặt tên là “Tập đoàn nghiên cứu ứng dụng điện khí”. Phương châm hoạt động là “Thái độ niềm nở, khiêm nhường, luôn tận sức đổi mới công nghệ, và đóng góp cho xã hội”.  Hoạt động chủ yếu của công ty là phát triển, sản xuất các sản phẩm khó chế tạo cho các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp Hapoin Thượng Hải và RHESCA đã thiết lập quan hệ đối tác, sản phẩm kinh doanh chủ yếu là thiết bị đo tính hàn RHESCA.

RHESCN logo