Viscom AG

Viscom phát triển, sản xuất, tiếp thị hiệu suất cao, sản xuất công nghiệp cần thiết cho hệ thống phát hiện tự động. Sản phẩm của nó bao gồm tự động tự động quang học và X-ray kiểm tra lĩnh vực sản phẩm, đặc biệt đối với việc phát hiện các linh kiện điện tử. Thiết bị Viscom sử dụng rộng rãi trong các thành phần điện tử, lĩnh vực tự động phát hiện, chẳng hạn như thiết bị điện tử sản xuất ô tô, hàng không vũ trụ và điện tử công nghiệp. Các mục tiêu phát hiện là để đạt được sản xuất có khiếm khuyết và kiểm soát quá trình hiệu quả. Viscom là nhà cung cấp hàng đầu thế giới.

Hapoin doanh nghiệp trong năm 2012 đã hợp tác với Viscom, Kinh doanh Viscom AOI SPI X-RAY SMT công nghiệp và thiết bị phát hiện khác.

Viscom