Ya’an trận động đất ảnh hưởng đến trái tim của mọi người trên khắp đất nước. Đồng hương của chúng tôi đã được quan tâm về các khía cạnh khác nhau của chi trận động đất.

Một trong những khó khăn, hỗ trợ P Plus, Hapoin mất các nhân viên chính và chủ động cùng với những đóng góp cho Ya’an Ya’an người bị ảnh hưởng cho tình yêu cho người dân. Sáng kiến chỉ được phát hành một tuần nhân viên Hapoin sẽ có đóng góp hào phóng. Công ty đã được quyên góp tiền cho lần đầu tiên để sắp xếp cho một người nào đó để tặng cho các điểm tặng Hội Chữ thập đỏ huyện Hải Xuhui.

Chúng tôi muốn có một tình yêu có thể mang lại một sự ấm áp và hy vọng sẽ đánh người, để họ tốt hơn có thể được mạnh mẽ để đối mặt với một thảm họa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *