Thưa quý khách hàng:

Cám ơn bạn hỗ trợ tiếp tục của Taiyo điện và hỗ trợ (goot) sản phẩm.

Để cải thiện sự hài lòng của khách hàng và cung cấp dịch vụ tốt hơn. Goot hút trực tuyến một phần của việc chuẩn bị trước khi kim ra khỏi túi, thay đổi của đồng bằng chuẩn bị đan, chuẩn bị các khâu đồng bằng tỷ lệ dẫn nhiệt nhanh so với các kim chuẩn bị, và hút tốt hơn.

Cảm ơn quý khách hàng đã yêu thương và ủng hộ của họ, để xin lỗi vì sự bất tiện gây ra, nếu có thắc mắc xin vui lòng tham khảo ý kiến các đại lý trong khu vực của bạn.

Gute mô hình thay đổi lực hút dòng:

CP-1515 / CP 1515-10 / CP-15B / CP-15Y

CP-2515 / CP-2515-10 / CP-25B / CP-25Y

CP-3515 / CP-3515-10 / CP-35B / CP-35Y

Thay đổi điểm

Gute mô hình thay đổi lực hút dòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *